Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Akademický senát

Pozvánky na jednání AS PdF UP

NÁVRH VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU AS PDF UP

V souladu s ustanovením novely zákona o vysokých školách, musí být do července 2017 přijata řada vnitřních předpisů vysokých škol a fakult. Mezi nimi zákon nově předpokládá existenci samostatného Jednacího řádu a samostatného Volebního řádu pro volby do akademických senátů fakult (i vysokých škol)

AS PdF UP proto, v souladu se zněním zákona, vypracoval návrhy obou dokumentů, které v současné době předkládá k diskusi členům akademické obce. Případné připomínky a náměty je možno směřovat kanceláři AS PdF UP (Mgr. Emilie Petříková, emilie.petrikova@upol.cz) nejpozději do 10.3. 2017

Připomínky dále zpracuje legislativní komise AS PdF UP a na zasedání ve druhé půli března AS PdF UP.

Pro informaci uvádíme i další postup schvalování obou vnitřních norem. Předpokládá se jejich projednání v legislativní komisi Akademického senátu UP a následně (konec dubna) projednání a případné schválení na zasedání AS UP. V případě připomínek k některým částem bude materiál vrácen AS PdF UP k dalšímu schvalování.

Záměrem (a úkolem zákona) je, aby obě normy byly platné a účinné nejpozději do července 2017.

Materiály jsou ke stažení ZDE:

Volební řád _ návrh:

Jednací řád _ návrh:

Legislativní komise AS PdF UP

Volební a jednací řád AS PdF UP

volební a jednací řád

Složení akademického senátu

Předseda:

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

1. místopředsedkyně:

PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.

2. místopředsedkyně:

Lucie Šustková 

Akademičtí pracovníci

 

Pracoviště

PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.
ivona.domischova(at)upol.cz

ÚCJ

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D
andrea.hoffmannova(at)upol.cz

ÚCJ

doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
stefan.chudy(at)upol.cz

ÚPSS

Mgr. Kateřina Kroupová, Ph.D.
katerina.kroupova(at)upol.cz

ÚSS

Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
jiri.langer(at)upol.cz

ÚSS

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
jan.michalik(at)upol.cz

ÚSS

Mgr. Josef Nevařil, Ph.D.
josef.nevaril(at)upol.cz

ÚCJ

Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
lucia.pastierikova(at)seznam.cz

ÚSS

PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.
jitka.petrova(at)seznam.cz

KPV

Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
m.ruzicka(at)email.cz

ÚSS

Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.
dan.bibaged(at)centrum.cz

ÚSS

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.
jaromir.synek(at)upol.cz

KHV

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
katerina.vitaskova(at)upol.cz

ÚSS

PhDr. Petr Zima, Ph.D.
petr.zima(at)upol.cz

KVS

Studenti

Mgr. Timotej Blažek

timotej.blazek(at)gmail.com

VV (DSP)

Mgr. Lucie Kučerová

kucerova.lucie-po(at)seznam.cz

PED (DSP)

Mgr. Olga Malinovská
olinka.mal(at)gmail.com

SPECP (DSP)

Mgr. Lucie Šebková
lucka.sebkova(at)seznam.cz

SPECP (DSP)

Mgr. Arnošt Štěpán
arnie.stepan(at)gmail.com

SPP (DSP)

Lucie Šustková
p.uca(at)seznam.cz

Ped.-soc.práce (B)

Mgr. Jan Wossala     

jan.wossala(at)gmail.com

PED (DSP )

Zápisy ze zasedání 2017

Zápisy ze zasedání 2016

Zápisy ze zasedání 2015

Zápisy ze zasedání 2014

Zápisy ze zasedání 2013

Zápisy ze zasedání 2012

Zápisy ze zasedání 2011

Zápisy ze zasedání 2010

Dokumenty AS PdF

Datum zasedání Dokument
28. 4. 2010 Zápis z 28. 4. 2010
9. 12. 2009 Zápis z 9. 12. 2009
21. 10. 2009 Zápis z 21. 10. 2009 včetně volby děkana
15. 10. 2009 Zápis z 15. 10. 2009
1. 10. 2009 Zápis z 1. 10. 2009
1. 4. 2009 Zápis z 1. 4. 2009
18. 2. 2009 Zápis z 18. 2. 2009
Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 17. 03. 2017, Květoslav Bártek