Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Vědecká rada

Zápisy VR PdF

Dokumenty VR PdF

Datum zasedání Dokument
9. 3. 2010 Zápis z 9. 3. 2010
8. 12. 2009 Zápis z 8. 12. 2009
6. 10. 2009 Zápis z 6. 10. 2009
22. 9. 2009 Zápis z 22. 9. 2009
5. 5. 2009 Zápis z 5. 5. 2009
17. 2. 2009 Zápis z 17. 2. 2009

Materiály pro jednání VR

Přístup k materiálům pro jednání Vědecké rady PdF (Pouze pro oprávněné uživatele)

členové VR PdF

 

Seznam členů Vědecké rady PdF UP

S platností od 1. 7. 2015 (po schválení v AS PdF UP dne 23.6. 2015)

Interní členové

Prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D.

Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.

Doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.

Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

Doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc.

Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., PřF UP

Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.

Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr.

Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Doc. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.

Prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD.


Externí členové

Doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., PdF JčU České Budějovice

Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., FSS OU  Ostrava

Doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., PdF MU Brno

Prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. – PdF Univerzity Hradec Králové

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF Univerzity Pardubice

Prof. Mgr. Jindřich Štreit – FAMU Praha, FPF SU Opava

Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. – PdF UK  Bratislava

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 07. 12. 2016, Květoslav Bártek