Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Dokumenty a normy

 

 

Předpisy registrované MŠMT ČR

Dokumenty PdF UP

Směrnice děkana PdF UP

Metodické pokyny děkana PdF UP

  • 1M/2014 Organizace paralelního studia na PdF UP
  •  1M/2012 - Metodický pokyn o kontrolním systému a provádění řídících kontrol projektů financovaných v rámci Operačních programů Evropské unie

Rozhodnutí děkana PdF UP

Příkazy děkana PdF UP

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 17. 02. 2017, Květoslav Bártek