Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP
24.02.2017, 16:43, Stáří: 2 r.

Vyhlášení 6. interní soutěže s názvem „Podpora zvýšení úrovně celoživotního vzdělávání“

Dovolte mi oslovit Vás jménem pana děkana s informací o vyhlášení 6. interní soutěže s názvem „Podpora zvýšení úrovně celoživotního vzdělávání“. Jedná se již o tradiční záležitost, která měla v minulosti u řešitelů pozitivní odezvu. Její smysl spatřujeme zejména v motivaci a podpoře pracovníků PdF UP při zapojení nejen v oblasti celoživotního vzdělávání.

V tomto ročníku jsou vyhlášeny následující oblasti:

  • vytvoření a inovace vzdělávacích opor,
  • vytvoření nových programů/kurzů celoživotního vzdělávání,
  • vytvoření nabídky vzdělávacích příměstských táborů pro děti MŠ a žáky ZŠ,
  • vytvoření nabídky pro zvýšení kvalifikace a informovanosti pedagogických pracovníků formou letních škol,
  • vytvoření nových kurzů/seminářů pro studenty UP.

Podrobnější informace k interní soutěži naleznete v příloze.

Těšíme se na Vaši účast a následné zapojení prostřednictvím této soutěže.

S přáním příjemného dne

Alena OpletalováAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew