Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP
23.09.2014, 10:27, Stáří: 4 r.

Zvyšování kompetencí v rámci přípravy pedagogických pracovníků na UP

Harmonogram cyklu seminářů PdF UP

 

Všechny nabízené semináře jsou určeny pro studenty UP učitelských studijních oborů. Všem studentům UP jsou přístupny semináře nabízené všemi fakultami a jsou poskytovány ZDARMA. Každý student se může zúčastnit neomezeného počtu seminářů dle individuálního zájmu. Na závěr projektu obdrží účastníci certifikáty o absolvování seminářů.

 

V rámci projektu „Zvyšování kompetencí v rámci přípravy pedagogických pracovníků na UP“ je studentům UP ZDARMA nabízena účast na seminářích, které diskusní formou povedou ředitelé základních a středních škol. Semináře se uskuteční vždy ve 13,00 hod. ve dnech 8. – 10. prosince 2014 v aule PdF UP. Nabídka seminářů je dostupná zde.

 

Od 18. 11. 2014 z důvodu rekonstrukce staré auly probíhají semináře v nové aule PdF UP (s výjimkou 26. 11. – N23)

Anotace seminářů

Termín

Den

Název semináře

Lektor

30. 9. 2014

Út

Bezpečné a nebezpečné prostředí aneb Dopady rizikového chování ve škole i mimo ni.

Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

2. 10. 2014

Čt

(Ne)bezpečné děti aneb Dopady rizikového chování ve škole i mimo ni 

Mgr. Miluše  Hutyrová, Ph.D.

7. 10. 2014

Út

(Ne)bezpečí ve škole aneb Dopady rizikového chování ve škole i mimo ni

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D., Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

9. 10. 2014

Čt

Syndrom vyhoření  1

Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

14. 10. 2014

Út

Přemýšlejte, abyste uměli zabránit projevům agrese aneb Šikana jako pedagogický problém

Mgr. Miluše  Hutyrová, Ph.D.

16. 10. 2014

Čt

Školní klima  1
Prostředí  a klima školy

Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

21. 10. 2014

Út

Školní klima  2
Výzkum klimatu školy

Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

23. 10. 2014

Čt

Syndrom vyhoření  2

Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

30. 10. 2014

Čt

Školní klima  3
Jak zkvalitnit klima školy

Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

4. 11. 2014

Út

Komunikační výchova  1
Komunikace a její místo v našem životě

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

5. 11. 2014

St

Inkluze v současných školních podmínkách 1:
Inkluzivní vzdělávání v českém školství, tradice, současnost, příležitosti, rizika

Doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.

6. 11. 2014

Čt

Inkluze v současných školních podmínkách 3:
Školská poradenská zařízení a jejich činnost při stanovení míry (hloubky) speciálních vzdělávacích potřeb

Doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D. (PaedDr. Pavlína Baslerová)

11. 11. 2014

Út

Inkluze v současných školních podmínkách 4:
Spolupráce učitele (školy) a školského poradenského zařízení při vytváření individuálního vzdělávacího plánu

Doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D. (PaedDr. Pavlína Baslerová)

13. 11. 2014

Čt

Komunikační výchova  2
Nejčastěji používané slohové postupy a útvary v mluvené komunikaci

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

18. 11. 2014

Út

Komunikační výchova  3
Dialog jako důležitý prostředek při komunikaci

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

20. 11. 2014

Čt

Komunikační výchova  4
Rozvoj komunikačních dovedností nejen v rámci výuky

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

25. 11. 2014

Út

Prevence a intervence u dětí a mladistvých ohrožených rizikem zneužívání návykových látek  1

Mgr. Michal Růžička, Ph.D., Olejničková Jana

27. 11. 2014

Čt

Podpora zdraví  1

Mgr. Jana Majerová, Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

2. 12. 2014

Út

Prevence a intervence u dětí a mladistvých ohrožených rizikem zneužívání návykových látek  2

Mgr. Michal Růžička, Ph.D., Olejničková Jana

1.12. 2014

Po

Semináře z praxe

doc. PaedDr. marcela Musilová, Ph.D.

3. 12. 2014

St

Inkluze v současných školních podmínkách 2:
Podpůrná opatření – nový model řešení speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů

Doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.

4. 12. 2014

Čt

Podpora zdraví  2

Mgr. Jana Majerová
Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

8. 12. 2014

Po

Seminář z praxe

Peřinová

9. 12. 2014

Út

Prevence a intervence u dětí a mladistvých ohrožených rizikem zneužívání návykových látek  3

Mgr. Michal Růžička, Ph.D., Olejničková Jana

11. 12. 2014

Čt

Seminář – práce pedagoga s rodiči 1:
Spolupráce učitele a rodiny

Mgr. et Mgr. Iveta Tichá

16. 12. 2014

Út

Dopady rizikového chování ve škole i mimo ni  4

Mgr. Michal Růžička, Ph.D.,Mgr. Miluše  Hutyrová, Ph.D., Polínek

18. 12. 2014

Čt

Seminář – práce pedagoga s rodiči 2:
Význam komunikace učitele s rodiči

Mgr. et Mgr. Iveta Tichá

 

Pozn.

Semináře probíhají vždy v čase 14,00 – 16,00 hod. ve staré aule Pedagogické fakulty (přízemí vlevo), Žižkovo nám 5, Olomouc.

 

Harmonogram seminářů FF UP

LEKTOR

TÉMA  SEMINÁŘE

TERMÍN + MÍSTNOST

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.

Time management
(v rámci KAE/MPS)

20. 10. 2014

16.45 – 18. 15

Tř. Svobody 26, uč. SV-3.28

1. 12. 2014 15-16:30 Tř. Svobody 26, učebna 3.28

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.

Self management
(v rámci KAE/MPS)

24. a 1. 12. 2014

16.45 – 18. 15

Tř. Svobody 26

Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

Školní třída jako sociální skupina

25. 9. 2014

od 9:45 do 11:15. na učebně 4.09. Tř. Svobody, 26

Mgr. Vítek Dočekal, Ph.D.

Experimentální učení
(v rámci disciplíny: Zakladní andragogický seminář

2. 12. a 9. 12. 2014 (úterý)

 uč. 4.09, Tř. Svobody 26

Pozn.

Na semináře FF  UP je omezena kapacita max. 20 studentů.

Harmonogram seminářů CMTF UP

 

JMÉNO A PŘIJMENÍ

SEMINÁŘ

TERMÍN + MÍSTNOST

Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže

15. 10. 2014 CMTF U/3 a to buď od 14:00 - 15:35 či 15:40 - 17:15

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, Ph.D.

Teorie výchovy napříč stoletími

1. 10. 2014 CMTF 5M U1

13:15-14:45

Mgr., Mgr. Petra Sobková

Syndrom vyhoření a pracovník v pomáhajících profesích

24. 11. 2014 CMTF U/11

08:30-10:00

Mgr. Monika Kunhartová

Možnosti a meze inkluzivního vzdělávání žáka s NKS

10. 12. 2014 CMTF U2

9:30 – 11:00

PhDr., Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Rasismus jako pedagogický problém

9. 12. 2014 CMTF 5M U1

08:30 – 10:00

 

 

 

Harmonogram seminářů PřF UP

LEKTOR

TÉMA  SEMINÁŘE

TERMÍN + MÍSTNOST

Péter Körtesi

 (University of Miscolc)

Hypercomplex numbers

30. 9. 2014

Posluchárna č. 5.032

17. listopadu 12, budova PřF

Od 14,00 hod.

Stanislav Trávníček

(PřF UP Olomouc)

Matematika v životě lidí

21. 10. 2014

Posluchárna č. 5.032

17. listopadu 12, budova PřF

Od 14,00 hod.

Lilla Koreňová

 (FMFI UK Bratislava)

Jako menia digitálne technologie vyučovanie matematiky

4. 11. 2014

Posluchárna č. 5.032

17. listopadu 12, budova PřF

Od 14,00 hod.

Jindřich Bečvář

 (MFF UK Praha

Chvála důkazů

25. 11. 2014

Posluchárna č. 5.032

17. listopadu 12, budova PřF

Od 14,00 hod.

ing. Radim Sršeň,Ph.D. - viceprezident ELARD, starosta obce Dolní Studénky

Aplikace metody LEADER (v českém překladu: Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova) a příklady dobré praxe v ČR

14. 10. 2014 od  9:45 do 11:15

místnost LP-2005 (budova PřF, 17. listopadu 12)

 

 

Zdeněk Halas
MFF UK Praha

Čísla a číslice ve starověku

 

 

22. 10. 2014 12:00

 

P 25 Žižkovo nám. PdF

 

 

Soňa Čeretková KM FPV UKF v Nitre

Objavne vyucovanie matematiky - Moduly podla projektu 7RP PRIMAS

 

 

10. 11. 2014
14:45

 

PřF UP 5.029

 

 

Ireneusz Krech
UP Krakow

"Gry Penney'a  ich aplikacje"

 

 

30. 10. 2014 13:15
PřF UP 5.032

 

 

Miroslawa Sajka
UP Krakow

Solving problems by students with different mathematical abilities –  a study using eye-tracking technology

 

 

3. 11. 2014 14:45
PřF UP 5.029

 

 

Mgr. Zuzana Štauberová

 

KMT, Západočeská univerzita

Matematika a ornamenty

 

 

P 25

19. 11. 2014 13.15

 

Žižkovo nám. KMT PdF

 

 

Mgr. Eva Nováková, Ph.D.

 

KMT, PdF MU v Brně

Manipulativní činnosti v pedagogické praxi

 

 

N 24

27. 11. 2014 11.30

 

Žižkovo nám. PdF

&nb

Lektor

Téma

Datum, čas a místnost

Doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.

Zákonné a etické podmínky kontaktu školy se spolupracujícími institucemi

1. 12. 2014

14,00 – 16,00 hod.

nová aula PdF UP

Mgr. Petra Hedrichová, Ph.D.  

PRÁCE TŘÍDNÍHO UČITELE A JEHO VLIV NA UTVÁŘENÍ POZITIVNÍCH VZTAHŮ VE TŘÍDĚ

19. 11. 2014

14,00 – 16,00 hod.

  nová aula PdF UP

Mgr. Lenka Dimmrothová

VYUČOVACÍ HODINY VE TŘÍDĚ S PROBLÉMOVÝMI ŽÁKY

10. 12. 2014

14,00 – 16,00 hod.

nová aula PdF UP

Mgr. Šárka Peřinová

ROLE VÝCHOVNÉHO PORADCE NA ZŠ

8. 12. 2014

14,00 – 16,00 hod.

nová aula PdF UP

Mgr. Jitka Žlunková

PRÁCE SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA NA ZŠ

26. 11. 2014

14,00 – 16,00 hod.

nová aula PdF UP

 

 

 Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew