These pages are deprecated. Please try https://www.pdf.upol.cz/en/.
Česky
  
Русский
Palacký University

Academic authorities

Dean
doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed. IGIP
tel.: 585 635 001, 585 635 801
e-mail: dekanpdf@pdfnw.upol.cz  

Chairperson of the Academic Senate
doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
tel.: 585 635 309
e-mail:jan.michalik(at)upol.cz

Vice-Dean for Science, Research and Doctoral Studies, Statutory Vice-Dean
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.,
tel.: 585 635 002, 585 635 301
e-mail: libuse.ludikova@upol.cz

Vice-Dean for Study
Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.
tel.: 585 635 004, 585 635 154
e-mail: pavel.neumeister(at)upol.czantonin.stanek@upol.cz

Vice-Dean for Organisation, Development and Life-Long Learning
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
tel. 585 635 006, 585 635 607
e-mail: hana.maresova@upol.cz

Vice-Dean for International Relations
PhDr. Vojtěch Regec, Ph.D.
tel.: 585 635 003, 585 635 330
e-mail: vojtech.regec@upol.cz

Vice-Dean for IT and Technologies in Education
doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
tel. 585 635 005, 585 635 811
e-mail: milan.klement@upol.cz  

Secretary
Ing. Milan Tomášek
tel.: 585 635 008
e-mail: milan.tomasek@upol.cz

ECTS Study GuideECTS Diploma SupplementSummer School of Slavonic Languages

 


Jazykové překlady a odborné korektury obsahu těchto webových stránek fakulty v anglickém jazyce byly částečně finančně podpořeny z rozpočtu Olomouckého kraje

Last update: 08. 12. 2014, Květoslav Bártek