Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP
Akademický senát pedagogické fakulty přijal rozpočet na rok 2017. I když neobsahuje všechny finance, které vyplývají z kapitoly věnované hodnocení výzkumných organizací, má pedagogická fakulta...
Vojtech Regec, docent Ústavu speciálněpedagogických studií a zároveň proděkan pro zahraniční záležitosti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého se stal členem expertní skupiny Evropské komise při...
Co skrývá písek v dalekém íráckém Kurdistánu? Jak to, že magnet nemusí být kovový? Kdy zachraňujeme předčasně narozené děti? Byla Božena Němcová šlechtična? A proč si myslíme, že řeholní sestra musí...
Laureátem ceny Mosty, kterou každoročně uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP ČR), se letos stal profesor Univerzity Palackého v Olomouci Jan Michalík. Vedoucí oddělení speciálně...
Je to stejně dlouhá doba jako obnovení vysokého učení v Olomouci. Jedním ze stěžejních bodů oslav tohoto význačného jubilea je vydání almanachu, mapujícího historii a tvůrčí činnost fakulty, která se...
Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, děkujeme, že jste s námi strávili společné chvíle při oslavách 70. výročí znovuobnovení Univerzity Palackého, které se konalo ve...
Milí uchazeči o studium, zajímá Vás studium doktorského studijního programu? Pro obor Speciální pedagogika bylo vytvořeno krátké video: „Tohle všechno mě baví. A tohle všechno dělám…“ aneb chceš se...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Archiv zpráv

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages