Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Doktorské studium (Ph.D.)

Kontakt a úřední hodiny

Mgr. Jana Dostálová
e-mail: jana.dostalova(at)upol.cz
tel.: 585 635 007

 • úřední hodiny 

STŘEDA

9.00-11.00   13.00-14.00

ostatní dny

dle předchozí domluvy

Aktuality

 • informace pro studenty - splnění studijních povinností - zápis do vyšších ročníků 2016/2017
  • text 1 a text 2 ke zkoušce z angličtiny v doktorském programu Speciální pedagogika

Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách

Všem studentům doktorského studijního programu (nejen možným přispivatelům do e-Pedagogia) doporučujeme k prostudování publikaci Jadwigy Šanderové Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách (Slon, 2007). Naleznou v ní užitečné rady, jak číst náročnější odborný text. Především je ale věnována základním zásadám pro psaní vlastního odborného textu. Rady týkající se strategie a taktiky psaní odborného textu jsou určeny těm, kdo se chystají psát odbornou práci (nejen seminární či diplomovou).

Informace o programu

doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a dále vnitřními normami UP a PdF UP (viz níže).

Studium je podle uvedeného zákona tříleté nebo čtyřleté.

Studium je realizováno v prezenční  a v kombinované  formě (dříve uváděné jako denní a dálkové studium). Studentům v prezenční formě  je vypláceno stipendium. Mohou využívat služeb menzy a ubytovacího zařízení UP.

Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce, jíž předchází státní doktorská zkouška. Student – absolvent tak prokazuje připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

Upozornění

Zájemci o získání titulu „PhDr.“ musejí absolvovat státní rigorózní zkoušku, což je samostatná oblast činnosti vysokých škol a není zahrnuta do doktorského studia. Potřebné informace získáte zde.

Kontaktní osoba pro administrativu rigorózního řízení:

Mgr. Emilie Petříková
ved. ref. vědy a výzkumu
tel.: 585635012
email: emilie.petrikova(at)upol.cz

Akreditované studijní obory

 • Pedagogika – akreditace platná do 31. 5. 2018 (čtyřleté studium)
  Podrobné informace o studiu naleznete zde (aktualizováno 12. 12. 2014)
  Pedagogika – akreditace platná do 31. 10. 2016 (dobíhající tříleté studium)
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
  Stručná charakteristika zde
 • Speciální pedagogika – akreditace platná do 31. 5. 2018 (čtyřleté studium)
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
 • Hudební teorie a pedagogika – akreditace platná do 31. 5. 2018 Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
 • Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) - akreditace platná do 31. 5. 2018 (dobíhající tříleté studium)
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
  Individuální studijní plán a hodnocení studia DSP KVV zde
 • Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) - akreditace platná do 31. 8. 2024 (čtyřleté studium)
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
  Individuální studijní plán a hodnocení studia DSP KVV zde
 • Didaktika literatury – akreditace platná do 31. 3. 2020
  Stručná charakteristika zde.
  Podrobné informace o studiu naleznete zde.
  Individuální studijní plán zde.
 • Didaktika informatiky - akreditace platná do 31. 8. 2020
  Stručná charakteristika zde.
  Podrobné informace o studiu naleznete zde.
 •    
 • Art Education (Theory of Art Pedagogy and Art Production) – akreditace platná do 31. 8. 2024 (čtyřleté studium)

 • Education – akreditace platná do 31. 5. 2018 (čtyřleté studium)
 • Special Education – akreditace platná do 31. 5. 2018 (čtyřleté studium)
 • Music Theory and Education - akreditace platná do 31. 5. 2018 (tříleté studium)
  Ostatní informace, týkající se doktorských programů akreditovaných v anglickém jazyce, naleznete na anglické verzi webových stránek fakulty.

Nahoru

Předsedové oborových rad

Informace pro studenty

Státní doktorské zkoušky

Není-li u konkrétního oboru uveden termín, není zkouška vyhlášena.

 • Pedagogika

Vzor struktury a obsahu – Teze disertační práce DSP Pedagogika zde.

Požadavky ke státní doktorské zkoušce - obor Pedagogika

termín

 • Pedagogika

 • Speciální pedagogika

  • Hudební teorie a pedagogika

 

 • Výtvarná výchova

 • Didaktika literatury

 

 

Obhajoby disertačních prací

Není-li u konkrétního oboru uveden termín, není obhajoba vyhlášena.

termín

 • Pedagogika

 • Speciální pedagogika

 
 • Hudební teorie a pedagogika

 11. 4. 2017

 • Výtvarná výchova 

 • Didaktika literatury

Nahoru

Normy

Tiskopisy

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 06. 03. 2017, Květoslav Bártek