Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Stipendia

Vyplácení stipendií studentům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se řídí platnými předpisy, zejména pak Stipendijním řádem Univerzity Palackého v Olomouci, resp. Rozhodnutím rektora UP „Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných na UP v Olomouci v akademickém roce...“ a Stipendijním řádem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Výplata stipendia probíhá prostřednictvím systému STAG, a to bezhotovostně, převodem na účet.  Proto je potřeba, aby student ve STAGu vyplnil v rámci administrace svých osobních údajů číslo bankovního účtu.

Odpovědný pracovník děkanátu PdF UP:

Mgr. Emilie Petříková,
tel. 585635012
e-mail: emilie.petrikova(at)upol.cz
děkanát PdF UP, dveře č. 230.

Na úrovni Univerzity Palackého

Na úrovni Univerzity Palackého jsou vyplácena tato stipendia:

 • Sociální stipendium, tj. stipendium v případě tíživé sociální situace studenta přiznané podle § 91 odst. 2 písm. d zákona o vysokých školách;
 • Ubytovací stipendium, tj. stipendium přiznané podle § 91 odst. 2 písm. e zákona o vysokých školách;
 • Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných, tj. stipendium přiznané podle § 91 odst. 2 písm. e zákona o vysokých školách.

Informace lze získat u referentky rektorátu UP paní Moniky Smitkové (tel.: 585631014) a na webové stránce

Na úrovni Pedagogické fakulty UP

Na úrovni Pedagogické fakulty UP se s okamžitou platností realizuje zejména ustanovení, že řízení o přiznání stipendia se zahajuje na základě studentem podané žádosti.

Tiskopisy:

Na základě „Žádosti“ jsou  vyplácena především tato stipendia:

Výjimku tvoří:

 • Doktorská stipendia, jež jsou přiznána ke dni zápisu studenta do doktorského studijního programu, a to bez podání žádosti;

 • Stipendium na podporu studia v ČR – toto stipendium je vypláceno na základě písemné dohody uzavírané mezi přijatým zahraničním studentem a fakultou;

 • Stipendium na podporu studia v zahraničí – toto stipendium je vypláceno na základě písemné dohody uzavírané mezi fakultou a studentem vysílaným na zahraniční pobyt;

 • Mimořádné stipendium - za práci ve prospěch Pedagogické fakulty, resp. její součásti. Řízení k přiznání těchto stipendií se zahajuje na základě návrhu podaného příslušným odpovědným pracovníkem. Tiskopis „Návrh na přiznání stipendia“.

 • Stipendium za tvůrčí výsledky a Stipendium na tvůrčí činnost - za práci v rámci schválených projektů, resp. za výsledky v oblasti studentské vědecké, odborné a umělecké  činnosti. Řízení k přiznání těchto stipendií se zahajuje na základě návrhu podaného příslušným odpovědným pracovníkem. Tiskopis „Návrh na přiznání stipendia“.

Motivační stipendium

Podmínky pro motivační stipendium jsou vyhlašovány každoročně v období zahájení přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok a jsou platné vždy pouze pro studenty, kteří své studium v tomto akademickém roce zahájili.

Studium zahájené v roce 2011/2012

Motivační program je určen studentům oborů Matematika, Přírodopis, Základy technických věd a informačních technologií (vzájemná kombinace oborů).

Po ukončení prvního ročníku, postoupení a zápisu do druhého ročníku bude stipendium odstupňováno podle dosaženého hodnocení studia a počtu získaných kreditů (rozmezí od Kč 4.000,- do Kč 500,--).

V případě úspěšného ukončení studia v jeho standardní délce získá student jednorázové stipendium ve výši Kč 2.000,--, student, který studium ukončil s vyznamenáním, získá stipendium ve výši Kč 5.000,--. Pro studenty, kteří po ukončení bakalářského studijního oboru pokračují ve studiu, platí v navazujícím studiu tytéž motivační podmínky jako ve studiu předchozím.

Studium zahájené v roce 2012/2013

Motivační program je určen studentům bakalářských oborů:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích);

 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd a inf. technologií, Informační výchovou, Německým jazykem);

 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace s Informační výchovou);

 • Informační výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace se Základy technických věd a inf. technologií);

 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd, Informační výchovou, Německým jazykem);

 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši Kč 3.000,--. Student, který úspěšně absolvuje 2. ročník a zapíše se do 3. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši Kč 2.000,--.

Termín rozhodnutí o přidělení stipendia – do 30. 11. daného roku.

 

Dále je motivační program určen studentům navazujících magisterských oborů:

 • Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF ve všech kombinacích);

 • Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s jedním z těchto oborů: Učitelství matematiky, Učitelství německého jazyka, Učitelství technické a informační výchovy);

 • Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích);

 • Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši Kč 3.500,-.

Termín rozhodnutí o přidělení stipendia – do 30. 11. daného roku.

Studium zahájené v roce 2013/2014

Motivační program je určen studentům bakalářských oborů:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích);
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd a inf. technologií, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace s Informační výchovou);
 • Informační výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace se Základy technických věd a inf. technologií);
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši Kč 3.000,--. Student, který úspěšně absolvuje 2. ročník a zapíše se do 3. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši Kč 2.000,--.

Termín rozhodnutí o přidělení stipendia – do 30. 11. daného roku.

Dále je motivační program určen studentům navazujících magisterských oborů:

 • Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF ve všech kombinacích);
 • Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s jedním z těchto oborů: Učitelství matematiky, Učitelství německého jazyka, Učitelství technické a informační výchovy);
 • Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích);
 • Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši Kč 3.500,--.

Termín rozhodnutí o přidělení stipendia – do 30. 11. daného roku.

Studium zahájené v roce 2014/2015

Motivační program určený studentům bakalářských oborů:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích);
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd a informačních technologií, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace s Informační výchovou);
 • Informační výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace se Základy technických věd a informačních technologií);
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích).

 

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.000 Kč.

Student, který úspěšně absolvuje 2. ročník a zapíše se do 3. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 2.000 Kč.

  

Motivační program určený studentům navazujících magisterských oborů:

 • Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF ve všech kombinacích);
 • Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s jedním z těchto oborů: Učitelství matematiky, Učitelství německého jazyka, Učitelství technické a informační výchovy);
 • Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích);
 • Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích).

 

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.500 Kč.

 

Termín podání žádosti o motivační stipendium: do 25. 10. daného roku.

Termín rozhodnutí o přidělení stipendia, resp. termín výplaty stipendia:
do 30. 11. daného roku.

Studium zahájené v roce 2015/2016

Motivační program určený studentům bakalářských oborů:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích);
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd a informačních technologií, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace s Informační výchovou);
 • Informační výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace se Základy technických věd a informačních technologií);
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.000 Kč.

Student, který úspěšně absolvuje 2. ročník a zapíše se do 3. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 2.000 Kč.

Motivační program určený studentům navazujících magisterských oborů:

 • Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF ve všech kombinacích);
 • Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s jedním z těchto oborů: Učitelství matematiky, Učitelství německého jazyka, Učitelství technické a informační výchovy);
 • Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích);
 • Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.500 Kč.

Termín podání žádosti o motivační stipendium: do 25. 10. daného roku.

Termín rozhodnutí o přidělení stipendia, resp. termín výplaty stipendia: do 30. 11. daného roku.

Studium zahájené v roce 2016/2017

Motivační program určený studentům bakalářských oborů:

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích);
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd a informačních technologií, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace s Informační výchovou);
 • Informační výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích, s výjimkou kombinace se Základy technických věd a informačních technologií);
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s Matematikou, Základy technických věd, Informační výchovou, Německým jazykem);
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (studenti zapsaní na PdF UP ve všech studijních kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.000 Kč.

Student, který úspěšně absolvuje 2. ročník a zapíše se do 3. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 2.000 Kč.

 

Motivační program určený studentům navazujících magisterských oborů:

 • Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF ve všech kombinacích);
 • Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP pouze v kombinaci s jedním z těchto oborů: Učitelství matematiky, Učitelství německého jazyka, Učitelství technické a informační výchovy);
 • Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích);
 • Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (studenti zapsaní na PdF UP ve všech kombinacích).

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3.500 Kč.

Termín podání žádosti o motivační stipendium: do 25. 10. daného roku.

Termín rozhodnutí o přidělení stipendia, resp. termín výplaty stipendia: do 30. 11. daného roku.

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 13. 06. 2017, Květoslav Bártek