Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP
12.09.2016, 15:26, Stáří: 8 r.

Proběhlo celouniverzitní setkání absolventů UP k 70. výročí Pedagogické fakulty

Autor: Hana Marešová

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, děkujeme, že jste s námi strávili společné chvíle při oslavách 70. výročí znovuobnovení Univerzity Palackého, které se konalo ve dnech 9.–10. 9. 2016 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věříme, že jste společně zažili příjemný čas a mohli znovuobnovit kontakty s bývalými spolužáky či vyučujícími a navázat i nová přátelství.

V rámci dvoudenního programu bylo možné navštívit jednak Pedagogickou fakultu UP, ale i celou řadu celouniverzitních akcí, proběhly historicky první zlaté promoce absolventů naší fakulty, kteří znovuobnovili svůj akademický slib po 50 i více letech od ukončení studia.

Absolventi mohou i poté zůstávat s naší fakultou v kontaktu. Pokud nemáte ještě k dispozici absolventskou kartu Univerzity Palackého, můžete si ji zdarma objednat zde http://absolventi.upol.cz/karta-1. Tato karta vás opravňuje k využití řady benefitů nejen na půdě univerzity, ale i v Olomouci, ať už je to volný vstup do knihoven či slevy na jazykové kurzy a sportovní akce.

Informace o dalších fakultních aktivitách pro naše absolventy budou pro vás postupně připravovány na webovém portále absolventů PdF UP, který je k dispozici zde: http://www.absolventpdf.upol.cz/, pro Vaši zpětnou vazbu je na těchto webových stránkách připraven odkaz fakultní Facebook (na stránkách odkaz umístěn vpravo nahoře), prostřednictvím kterého můžete kontaktovat naše pracovníky s dotazem či připomínkami k aktivitám pro absolventy. Na těchto stránkách budou také v nejbližší době zveřejněny fotografie a videozáznam ze zlatých promocí a dalších aktivit, které v průběhu dní oslav 70. výročí UP probíhaly.

Děkujeme za příjemné chvíle strávené při setkání s Vámi a přejeme si, aby na naší fakultě takto znovuobnovené vazby pokračovaly i v nadcházejícím období v navazujících aktivitách, které bude Univerzita Palackého postupně pro absolventy připravovat.

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty UPAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew