Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Odbory

ZO VOS PdF UP v Olomouci je na základě stanov VOS dobrovolným sdružením zaměstnanců (včetně zaměstnanců bývalých) - akademických i neakademických, bez ohledu na jejich politickou a státní příslušnost, národnost, náboženství, rasu a pohlaví.

Členy ZO VOS mohou být i studenti, pokud mají k vysoké škole pracovněprávní vztah nebo se v rámci svého studia přímo podílejí na plnění vědecko-výzkumné či vzdělávací činnosti.

Primárním posláním ZO VOS PdF UP v Olomouci je obhajoba práv a zájmů (sociální, ekonomické a profesní) svých členů ale i ostatních zaměstnanců.

Blíže o činnosti a profilu VOS viz Stanovy Vysokoškolského odborového svazu.

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 04. 03. 2015, Pavel Hofírek