Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Doktorské studium (Ph.D.)

doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a dále vnitřními normami UP a PdF UP (viz níže).

Studium je podle uvedeného zákona tříleté.

Studium je realizováno v prezenční  a v kombinované  formě (dříve uváděné jako denní a dálkové studium). Studentům v prezenční formě  je vypláceno stipendium. Mohou využívat služeb menzy a ubytovacího zařízení UP.

Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce, jíž předchází státní doktorská zkouška. Student – absolvent tak prokazuje připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

Upozornění

Zájemci o získání titulu „PhDr.“ musejí absolvovat státní rigorózní zkoušku, což je samostatná oblast činnosti vysokých škol a není zahrnuta do doktorského studia. Potřebné informace získáte zde.

Den otevřených dveří

Doktorská studia Ph.D. - Den otevřených dveří - 22. 3. 2017 13:00 – 15:00

Místo konání:

Děkanát PdF UP, zasedací místnost, 1. podlaží, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc


Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 je vyhlášeno pro:

1. obory akreditované v českém jazyce:

 • Pedagogika,
 • Speciální pedagogika,
 • Hudební teorie a pedagogika,
 • Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)
 • Didaktika literatury
 • Didaktika informatiky


2. obory akreditované v cizím jazyce:

 • Education
 • Special Education
 • Music Theory and Education
 • Art Education (Theory of Art Pedagogy and Art Production)
 • Специальная педагогика - Specialnaja pedagogikaV rámci Dne otevřených dveří budou poskytovány informace:

 • o organizaci a průběhu přijímacího řízení,
 • o organizaci a průběhu studia.

Akreditované studijní obory

 • Pedagogika – akreditace platná do 31. 5. 2018 (čtyřleté studium)
  Podrobné informace o studiu naleznete zde (aktualizováno 12. 12. 2014)
  Pedagogika – akreditace platná do 31. 10. 2016 (dobíhající tříleté studium)
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
  Stručná charakteristika zde
 • Speciální pedagogika – akreditace platná do 31. 5. 2018 (čtyřleté studium)
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
 • Hudební teorie a pedagogika – akreditace platná do 31. 5. 2018 Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
 • Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) - akreditace platná do 31. 5. 2018 (dobíhající tříleté studium)
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
  Individuální studijní plán a hodnocení studia DSP KVV zde
 • Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) - akreditace platná do 31. 8. 2024 (čtyřleté studium)
  Stručná charakteristika zde
  Podrobné informace o studiu naleznete zde
  Individuální studijní plán a hodnocení studia DSP KVV zde
 • Didaktika literatury – akreditace platná do 31. 3. 2020
  Stručná charakteristika zde.
  Podrobné informace o studiu naleznete zde.
  Individuální studijní plán zde.
 • Didaktika informatiky - akreditace platná do 31. 8. 2020
  Stručná charakteristika zde.
  Podrobné informace o studiu naleznete zde.
 •    
 • Art Education (Theory of Art Pedagogy and Art Production) – akreditace platná do 31. 8. 2024 (čtyřleté studium)

 • Education – akreditace platná do 31. 5. 2018 (čtyřleté studium)
 • Special Education – akreditace platná do 31. 5. 2018 (čtyřleté studium)
 • Music Theory and Education - akreditace platná do 31. 5. 2018 (tříleté studium)
  Ostatní informace, týkající se doktorských programů akreditovaných v anglickém jazyce, naleznete na anglické verzi webových stránek fakulty.

Nahoru

Normy

Tiskopisy


Nahoru

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 03. 2017, Květoslav Bártek