Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Publikační databáze

Publikační a citační databáze, metodika hodnocení výstupů vědy a výzkumu v ČR

Na následujících odkazech naleznou pracovníci PdF UP pomocné návody a odkazy, které jim umožní efektivněji zaměřit svou publikační aktivitu. Jsou zde databáze časopisů (ať již tzv. významných recenzovaných, tak i s IMPACT faktorem), informace o práci s elektronickými informačními zdroji a metodika hodnocení vědeckovýzkumné činnosti. Zájemci o publikování ve sbornících z konferencí naleznou podmínky hodnocení těchto sborníků.

El. informační zdroje
Hodnocení VaV
Databáze SCOPUS
Databáze ERIH
Databáze CPCI

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 17. 05. 2011, Daniel Agnew