Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Pedagogické praxe

Středisko pedagogických a odborných praxí (SPOP)

Základním posláním SPOP je organizační zajištění všech typů pedagogických a odborných praxí, které jsou součástí studijních programů PdF UP Olomouc. Důraz je kladen na optimální koordinaci průběhu praxí v rámci fakulty a na pracovištích k tomuto účelu určených. Součástí SPOP je rovněž poradní orgán oborových didaktiků jednotlivých kateder.

Středisko bylo schváleno jako účelové zařízení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc Akademickým senátem UP dne 8. listopadu 2006. V souladu s restrukturalizací studijních programů na PdF UP došlo u většiny studijních programů k rozdělení na bakalářský a navazující magisterský program a bylo nezbytné, aby se nové koncepci přípravného vzdělávání přizpůsobilo řízení, organizace, formy a obsah praxí.

 

SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY OBORY:

Informace pro školy a odborná pracoviště, které mají zájem o spolupráci s PdF UP v Olomouci jako fakultní škola nebo fakultní zařízení

Vedení instituce podá žádost k rukám děkana Pedagogické fakulty UP v Olomouci, a to výhradně ke dni 31. května s následnou platností smlouvy od 1. září daného roku. V žádosti konkrétně uvede, kolik studentů mělo na jejich pracovišti pedagogickou nebo odbornou praxi, jak v posledních pěti letech spolupracuje škola/zařízení s PdF UP, zda škola/zařízení umožnila studentům provádět výzkum v rámci plnění jejich studijních úkolů apod. Pokud děkan fakulty rozhodne, že je pro fakultu tato spolupráce přínosná, obě strany podepíší Smlouvu o udělení statutu fakultní školy/fakultního zařízení, která se uzavírá vždy na tři roky a v případě oboustranného zájmu může být dále prodloužena.

B. Speciálně pedagogické obory

AKTUÁLNÍ:
Termín odevzdání potvrzení na praxi pro ZIMNÍ semestr

Instruktáže pro SPP praxe

Garanti pédií a oborů
Harmonogram praxí SPP

Termíny pro odevzdání tiskopisů
TISKOPIS - Potvrzení pro speciálně pedagogické praxe
Počet proplácených dnů a hodin praxe
SPP pokyny k vyúčtování praxe
Metodické listy praxí SPP

Nahoru

Kontakty

Nahoru

úřední hodiny PhDr. Dagmar Budíková

Pondělí 

projekt

 

  projekt

Úterý 

9:00

- 11:00

Středa

projekt

 

 13:00 - 14:00

Čtvrtek 

9:00

- 11:00

Pátek

      projekt 

     

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 24. 03. 2017, Květoslav Bártek