Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Vedení fakulty

Děkan
doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP
tel.: 585 635 001, 585 631 801
e-mail: cestmir.serafin(at)upol.cz

Proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a statutární zástupkyně děkana
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.,
tel.: 585 635 002, 585 635 301
e-mail: libuse.ludikova@upol.cz

Proděkanka pro celoživotní vzdělávání
Ing. Alena Opletalová, Ph.D.
tel.: 585 63 5179
e-mail: alena.opletalova(at)upol.cz

Proděkan pro informační a vzdělávací technologie
doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
tel.: 585 635 005, 585 635 811
e-mail: milan.klement@upol.cz

Proděkan pro studijní záležitosti
Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.
tel.: 585 635 004, 585 635 154
e-mail: pavel.neumeister@upol.cz

Proděkan pro zahraniční vztahy
PhDr. Vojtěch Regec, Ph.D.
tel.: 585 635 003, 585 635 330
e-mail: vojtech.regec@upol.cz

Předseda Akademického senátu PdF UP
prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
tel.: 585 635 309
e-mail:jan.michalik(at)upol.cz

Tajemník:
Ing. Milan Tomášek
tel.: 585 635 008
e-mail: milan.tomasek(at)upol.cz

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 26. 10. 2016, Květoslav Bártek