Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Studentům

Aktuality

Děkan PdF UP v Olomouci vyhlašuje výběrová řízení pro studenty prezenční i kombinované formy studia PdF UP v Olomouci na obsazení míst v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2017/2018.
Je to stejně dlouhá doba jako obnovení vysokého učení v Olomouci. Jedním ze stěžejních bodů oslav tohoto význačného jubilea je vydání almanachu, mapujícího historii a tvůrčí činnost fakulty, která se...
Děkan Pedagogické fakulty UP vypsal výběrové řízení...
Dnem 11. 3. 2015 si mohou studenti na Portále Informačního systému UP v Olomouci vyplnit a vytisknout...
Zveřejňujeme termíny, kdy bude možné vyzvedávat certifikáty z projektu "Zvyšování kompetencí v rámci přípravy pedagogických pracovníků na UP"
Všechny nabízené semináře jsou určeny pro studenty UP učitelských studijních oborů. Všem studentům UP jsou přístupny semináře nabízené všemi fakultami a jsou poskytovány ZDARMA. Každý student se může...
Po vykonání obhajoby bakalářské či diplomové práce je veřejně vyhlášen studentovi výsledek obhajoby, následně zapsán do protokolu ...
S ohledem na množící se dotazy studentů v záležitosti zapisování výsledků zkoušek, zápočtů či kolokvií oznamujeme,...
Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 06. 2012, Květoslav Bártek