Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Celoživotní vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání - CCV

Celoživotní vzdělávání je realizováno prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou MŠMT ČR č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Centrum celoživotního vzdělávání je samostatnou organizační součástí PdF UP, podřízenou proděkance pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání.

Programy celoživotního vzdělávání jsou důležitou součástí osobnostního rozvoje všech zaměstnanců, ale i rozvoje všech subjektů, které při své personální činností respektují zásady řízení lidských zdrojů - personálního managementu. Centrum celoživotního vzdělávání, vědomo si významu této skutečnosti pro kontinuální rozvoj subjektů, sestavilo, za podpory většiny pracovišť PdF UP v Olomouci a spřátelených spolupracujících subjektů, zorganizovalo a široké pedagogické i nepedagogické veřejnosti předkládá nabídku, která může přispět k naplnění výše uvedeného principu.

Nabídka celoživotního vzdělávání obsahuje tyto druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

1. studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

  •  studium v oblasti pedagogických věd,
  •  studium k rozšíření odborné kvalifikace,

2. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

3. studium k prohlubování odborné kvalifikace

 ad. 1)

Jedná se o studium, kterým absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických, speciálně pedagogických nebo psychologických věd, které dosud nejsou součástí jeho odborné kvalifikace.

Dále se jedná také o studium k rozšíření odborné kvalifikace. Tímto studiem absolventi získají způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy nebo způsobilost vyučovat další předměty.

Studium je v rozsahu 1 - 3 roky.

ad. 2)

Nabídka obsahuje studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, studium pro výchovné poradce a další studia k výkonu specializovaných činností. Studium je zpravidla dvouleté.

ad. 3)

Představuje průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahuje studijní programy v rozsahu od několika hodin až po 3 semestrální studium.

Po absolvování všech programů v rámci celoživotního vzdělávání obdrží absolventi osvědčení dle § 29 zákona č. 563/2004 Sb.

Výuka probíhá v základní formě jako prezenční konzultace v pátek nebo sobotu na PdF UP v Olomouci v kombinaci se samostatným studiem. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušek na základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu - viz nabídka v oddíle "Programy celoživotního vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb."

Podrobnější informace o jednotlivých vzdělávacích programech a kurzech naleznete na adrese:

http://www.ccv.upol.cz/

Kontakty

Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

proděkanka pro celoživotní vzdělávání
e-mail: alena.opletalova(at)upol.cz
tel.: +420 585 635 179

Ing. Igor Škarabella

pověřen vedením pracoviště
tel.: +420 585 635 148
e-mail: igor.skarabella@upol.cz

Mgr. Martin Ivanovský

zástupce vedoucího
e-mail: martin.ivanovsky(at)upol.cz
tel.: +420 585 635 149

PaedDr. Irena Smetanová

studijní referentka
e-mail: irena.smetanova(at)upol.cz
tel.: +420 585 635 147

PhDr. Jana Vítková

sekretariát + studijní referentka
e-mail: jana.vitkova(at)upol.cz
tel.: +420 585 635 146

Mgr. Klára Hrubá

projektový manažer
e-mail: klara.hruba(at)upol.cz
tel.: +420 585 635 150

Školící středisko SIPVZ

Podrobné informace najdete pod následujícím odkazem:
Školicí středisko SIPVZ (Odbor ICT vzdělávání)

E-learning

E-learning (vzdělávání, zejména distanční, za podpory informačních a komunikačních technologií) patří mezi moderní trendy dneška. Na Pedagogické fakultě je realizován prostřednictvím LMS (systému pro řízení výuky) Unifor.

E-learningový systém LMS Unifor Live

Vstup do LMS Unifor Live PdF UP

Užitečné odkazy a informace

Kontakt

Ing. Jiří Štencl

e-mail: unifor.pdf@upol.cz
tel.: 585 635 040

Nahoru

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 10. 09. 2013, Květoslav Bártek