Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Dobrá praxe 1

Níže uvedená sada motivačních videí příkladů dobré praxe vznikla za přispění projektu „Zvyšování kompetencí v rámci přípravy pedagogických pracovníků na UP“.

Pedagogická fakulta

Výuka čtení genetickou metodou

Neolitická revoluce - zážitková hodina dějepisu

Komunikační kompetence žáků

Interaktivní tabule ve výuce

Mateřská škola - práce v centrech aktivit

Mediální výchova

Učitel Technické a informační výchovy I

Učitel Technické a informační výchovy II

Podpůrná opatření pro žáka se zrakovým postižením

Posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb u žáka s tělesným postižením

Přírodovědecká fakulta

Čmelda Pepík, matematicko-logická soutěž pro předškoláky

Dětská vědecká konference

Práce s talenty

Správa školy

Mimoškolní činnost

Fakulta tělesné kultury

Hodiny tělesné výchovy u žáků s autismem

Hýbeme se s internetem v hodinách TV

Cyrilometodějská teologická fakulta

Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí s postižením

Gramatika českého jazyka a znakového jazyka

Katecheze Dobrého pastýře I

Katecheze Dobrého pastýře II

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 17. 02. 2016, Květoslav Bártek