Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Dobrá praxe 2

Níže uvedená sada motivačních videí příkladů dobré praxe vznikla za přispění projektu „Propojení teoretické a praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků na UP“.

Tradiční zápis do 1. třídy ZŠ

Loutka jako projev dětské kreativity

Loutka jako projev dětské kreativity II

Využití tabletů ve výuce českého jazyka na ZŠ

Alternativní výukové postupy v hodině dějepisu

CLIL na 1. stupni ZŠ – hodina matematiky v anglickém jazyce

CLIL na 2. stupni ZŠ – hodina matematiky v anglickém jazyce

Elementární komponování v hudební výchově na ZŠ

Výroba netradičních hudebních nástrojů na základní škole

Matematika trochu jinak

Matematika trochu jinak II

Jak vytvořit moderní prezentaci na iPadu

Příroda jako nejlepší učitelka

Vnější stavba těla hmyzu

Výuka německého jazyka interaktivně - využití iPadu

Podmínky a možnosti spolupráce učitelů základní školy OSPOD

Hraní rolí - ve výuce dětí na I.stupni ZŠ

Individuální plánování

Emoce a pedagogický pracovník

Katecheze dítěte s postižením

Mikroskopování rostlinných trichomů

Komunikace s cizinci - V kavárně I

Komunikace s cizinci - V kavárně II

Komunikace s cizinci - Krátké setkání

Komunikace s cizinci - Na cizinecké policii

Komunikace s cizinci - Seznámení

Komunikace s cizinci - U zubaře

Komunikace s cizinci - V kanceláři

Průběh hospitace

Debrujáři

Expediční projekt Norsko bez bariér

Expediční projekt PřesBar(iéry)

Postavení přírodních věd v systému středoškolského vzdělávání

Připravenost "běžných" učitelů na inkluzivní vzdělávání

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 16. 09. 2016, Květoslav Bártek