Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Dobrá praxe 3

Níže uvedená sada motivačních videí příkladů dobré praxe vznikla za přispění projektu „Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe“.

Letní škola výchovy k občanství, demokracii a evropanství

Hejného metoda ve výuce matematiky

Problematika závislostí dětí a mladistvých jako celospolečenský problém

Etika a morálka a jejich místo v edukačním procesu ve 21. století

Aplikace metod kritického myšlení pomocí modelu E-U-R

Absolvent před tabulí

Prevence rizikového chování v prostředí internetu (2. stupeň ZŠ)

Rizikové chování dětí 1. stupně v prostředí sociálních sítí

Virtuální realita ve vzdělávání

Dobrá praxe uvádějícího učitele a spolupráce s přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Začínající učitel - Alternativní střední škola Lyceum Jevíčko:

Protidrogová výchova a její realizace v podmínkách primárního stupně základních škol:

Multikultura ve vzdělávání – možnost aplikace ve vzdělávacím procesu

Multikulturalita, bilingvismus a multilingvismus ve školním prostředí

Jazykové vzdělávání cizinců - Job interview

Jazykové vzdělávání cizinců - Pracovní pohovor

Metoda práce v hliněném poli

Praxe studentů oboru sociální pedagogika

Problematika a možnosti řešení záškoláctví na 2. stupni ZŠ

Formy psychického násilí ve školním prostředí

Hraní rolí

Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol

Dopady rizikového chování ve škole i mimo ni

Právní úprava negativních jevů ve školství II.

Šikana (komunikace s rodičem)

Vazebné vztahy v rodině jako příčina sociálně patologických jevů

Projekt Help P3

CAVALLETTI - Dobrý pastýř

CAVALLETTI - Oltář

CAVALLETTI - Zvěstování

Historie TV na UP

Kurz nouzového přežití

Kurz vodní záchrany

Letní integrovaný kurz

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 18. 01. 2017, Květoslav Bártek