Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Průběžné informace

1) Platba za přihlášky

Upozornění uchazečům – platba za podanou elektronickou přihlášku musí být provedena nejpozději dne 28. 2. 2017 do 24:00 hod.

Platební údaje k platbě -  č. účtu, variabilní symbol i možnosti provedení platby jsou uvedeny v e-přihlášce v menu Přehled přihlášek.

Doporučujeme Vám provést platbu online pomocí platební karty. Pro platbu online je nutné, aby karta měla povolené internetové platby tzv. e-commerce. Bližší informace může podat banka, která kartu vydala. Informace o zaplacení se zobrazí až po zaúčtování (2 - 3 pracovní dny).

Při platbě pomocí převodu z účtu si pečlivě zkontrolujte variabilní symbol platby a variabilní symbol v přehledu přihlášek. Pokud jste udělali chybu, kontaktujte www.helpdesk.upol.cz (pomocí anonymního požadavku) a uveďte své rodné číslo (pseudo rodné číslo), chybný VS, správný VS, datum a způsob platby.

Pokud platíte složenkou, pečlivě a hlavně čitelně vyplňte údaje VS a číslo účtu, často platbu nelze strojově zpracovat. Platbu složenkou nedoporučujeme.

Pokud jste zaplatili poplatek (v případě tuzemské platby) a do 6 dnů platbu nevidíte v přihlášce, pokračujte bodem - kontrola platby.

Nemažte přihlášky se zaplaceným poplatkem!

V menu Přehled přihlášek  - Seznam zadaných přihlášek máte uvedeno sdělení – zaplaceno/nezaplaceno.

2) Kurz Pedagogické propedeutiky

Uchazeči, kteří se hlásí k magisterskému navazujícímu dvouoborovému studiu a nejsou absolventy bakalářského studia s přímou návazností, ale tuto problematiku mají vystudovanou v příbuzných oborech, jsou povinni v rámci přijímacího řízení doložit u zápisu do studia absolvování základních pedagogických a psychologických předmětů modulu pedagogické propedeutiky, a to v rámci studia (prostřednictvím Diploma Supplementu) či v rámci celoživotního vzdělávání (osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání). Informace o kurzu naleznete na stránce Centra celoživotního vzdělávání http://new.ccv.upol.cz/cz/, požadavek na absolvování kurzu je uveden u jednotlivých oborů v Katalogu oborů http://www.obory.upol.cz/

Termín pro podávání přihlášek: do 3. března 2017,

Kurz bude zahájen 22. března 2017.

 

3) Přípravné kurzy  na přijímací zkoušky

jsou zveřejněny na adrese http://new.ccv.upol.cz/cz/.

Termín pro podávání přihlášek: do 23. března.2017,

Termín kurzu: 6. dubna 2017.

Termín pro podávání přihlášek: do 11. května.2017,

Termín kurzu: 25. května 2017.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 24. 02. 2017, Květoslav Bártek