Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Děkanát

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
Koordinátor regionální spolupráce
tel.: +420585631091, +420585635607,
email: hana.maresova@upol.cz

Marta Daňková
sekretářka katedry, sekretářka
tel.: +420585635432
email: marta.dankova@upol.cz

Vlasta Gáborová
sekretářka katedry, sekretářka
tel.: +420585635102, +420585635702
email: vlasta.gaborova@upol.cz

Lenka Hejlová
sekretářka katedry, sekretářka
tel.: +420585635251, +420585635502
email: lenka.hejlova@upol.cz

Petra Jurníková
sekretářka katedry, sekretářka
tel.: +420585635502, +420585635602
email: petra.jurnikova@upol.cz

Mgr. Jitka Králíková
sekretářka katedry, sekretářka
tel.: +420585635302
email: jitka.kralikova@upol.cz

Mgr. Zuzana Maleňáková
Ref. pro obl. VaV a projektovou činnost
tel.:
email: zuzana.malenakova@upol.cz

Mgr. Veronika Neumeisterová
sekretářka katedry, sekretářka
tel.: +420585635402, +420585635802
email: veronika.neumeisterova@upol.cz

Marcela Pazdírková
odborná sekretářka katedry
tel.: +420585635181
email: marcela.pazdirkova@upol.cz

Marcela Weiglhoferová
ref. zahraničního odd.
tel.: +420585635028
email: marcela.weiglhoferova@upol.cz

Lucie Závorová
sekretářka katedry, sekretářka
tel.: +420585635152
email: lucie.zavorova@upol.cz

Mgr. Dagmar Zdráhalová
ref. pro zahraniční styky
tel.: +420585635907
email: dagmar.zdrahalova@upol.cz

odd. vědy a výzkumu

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
docent - proděkan
tel.: +420585635001, +420585635330
email: vojtech.regec@upol.cz

Mgr. Jana Dostálová
Ref. pro obl. VaV
tel.: +420585635007
email: jana.dostalova@upol.cz

Mgr. Kateřina Dvořáková, DiS.
Ref. pro obl. VaV
tel.: +420585635012
email: katerina.dvorakova@upol.cz

Mgr. Renáta Chalupová
Ref. pro obl. VaV a projektovou činnost
tel.: +420585635809
email: renata.chalupova@upol.cz

Bc. Veronika Ptačovská
Ref. pro obl. VaV
tel.: +420585635015
email: veronika.ptacovska@upol.cz

zahraniční oddělení

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
odborný asistent - proděkan
tel.: +420585635201
email: jana.kvintova@upol.cz

Mgr. Sabina Kubisová
ref. pro zahr.vztahy a ref. pro obl.VaV
tel.: +420585635017
email: sabina.kubisova@upol.cz

Marcela Weiglhoferová
ref. zahraničního odd.
tel.: +420585635028
email: marcela.weiglhoferova@upol.cz

Mgr. Dagmar Zdráhalová
ref. pro zahraniční styky
tel.: +420585635907
email: dagmar.zdrahalova@upol.cz

oddělení komunikace

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
docent - proděkan
tel.: +420585635444
email: petra.sobanova@upol.cz

Lukáš Blokša
referent pro oblast komunikace
tel.: +420585635002
email: lukas.bloksa@upol.cz

Mgr. Vojtěch Češík
referent pro oblast komunikace
tel.: +420585635002
email: vojtech.cesik@upol.cz

Mgr.MgA. Alžběta Gregorová
referent pro oblast komunikace
tel.: +420585635002
email: alzbeta.gregorova@upol.cz

centrum inov. ve vzd.

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
docent - děkan
tel.: +420585635001, +420585635330
email: vojtech.regec@upol.cz

Mgr. Barbora Mlčochová
Referent pro oblast vzdělávání
tel.: +420585635175
email: barbora.mlcochova@upol.cz

Mgr. Barbora Vlachová, MBA
ref. pro pedag. praxe
tel.: +420585635055
email: barbora.vlachova@upol.cz

organizační oddělení

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
profesor - proděkan
tel.: +420585635309
email: jan.michalik@upol.cz

Mgr. Lucie Loutocká
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635034
email: lucie.loutocka@upol.cz

Ing. Hana Šimková
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635098
email: h.simkova@upol.cz

Mgr. Karel Vaněk
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635036
email: karel.vanek@upol.cz

Jaroslav Vinický
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420777304627
email: jaroslav.vinicky@upol.cz

Tajemník

Ing. Ondřej Kolář
tajemník fakulty
tel.: +420585635008
email: ondrej.kolar@upol.cz

Petra Zapletalová
asistentka tajemníka
tel.: +420585635020
email: petra.zapletalova@upol.cz

spisová sl. a archív

Podatelna

Mgr. Daniela Bujarová
ref. správy budov a ref. pro vzdělávání
tel.: +420585635038
email: daniela.bujarova@upol.cz

Výpravna

Mgr. Daniela Bujarová
ref. správy budov a ref. pro vzdělávání
tel.: +420585635038
email: daniela.bujarova@upol.cz

Ing. Igor Škarabella
Archivář
tel.: +420585635011
email: igor.skarabella@upol.cz

Helena Trefilová
administrativní pracovník
tel.: +420585635039
email: helena.trefilova@upol.cz

Archiv PDF (spisovna)

Ing. Igor Škarabella
archivář
tel.: +420585635011
email: igor.skarabella@upol.cz

podatelna, archiv

Ing. Igor Škarabella
Archivář
tel.: +420585635011
email: igor.skarabella@upol.cz

Helena Trefilová
administrativní pracovník
tel.: +420585635039
email: helena.trefilova@upol.cz

ekonomické oddělení

Ing. Jana Sládečková
referent pro oblast ekonomiky
tel.: +420585635005
email: jana.sladeckova01@upol.cz

Hana Buchlovská
účetní
tel.: +420585635033
email: hana.buchlovska@upol.cz

Jarmila Hofmanová
účetní
tel.: +420585635052
email: jarmila.hofmanova@upol.cz

Hana Kameníčková
Referent pro oblast ekonomiky
tel.: +420585635003
email: hana.kamenickova@upol.cz

Blanka Vojáčková
referent pro oblast ekonomiky
tel.: +420585635051
email: blanka.vojackova@upol.cz

správa budov

Bc. Tomáš Pazdera
ved. správy budov
tel.: +420585635022, +420585635035
email: tomas.pazdera@upol.cz

Jarmila Bradáčová
uklízečka vzděl. zař.
tel.:
email: jarmila.bradacova@upol.cz

Mgr. Daniela Bujarová
ref. správy budov a ref. pro vzdělávání
tel.: +420585635038
email: daniela.bujarova@upol.cz

Petr Dobrovolný
strojní a provozní zámečník - údržbář
tel.:
email: petr.dobrovolny@upol.cz

Yvona Exnerová
uklízečka vzděl. zař.
tel.:
email: yvona.exnerova@upol.cz

Pavlína Fries
strážný, hlídač
tel.: +420585635099
email: pavlina.fries@upol.cz

Magdaléna Gulášová
uklízečka vzděl. zař.
tel.:
email: magdalena.gulasova@upol.cz

Ivana Holomková
uklízečka vzděl. zař.
tel.:
email: ivana.holomkova@upol.cz

Lenka Holomková
uklízečka vzděl. zař.
tel.:
email: lenka.holomkova@upol.cz

Olena Khalimonova
uklízečka vzděl. zař.
tel.:
email: olena.khalimonova@upol.cz

Alena Oláhová
uklízečka vzděl. zař.
tel.:
email: alena.olahova@upol.cz

Lenka Paculová
uklízečka vzděl. zař.
tel.:
email: lenka.paculova@upol.cz

Jarmila Pazderová
strážný, hlídač
tel.: +420585635099
email: j.pazderova@upol.cz

Pavel Pečiva
údržbář budov
tel.:
email: pavel.peciva@upol.cz

Radomil Pěnkava
údržbář budov
tel.:
email: radomil.penkava@upol.cz

Irena Pospíšilová
uklízečka vzděl. zař.
tel.:
email: irena.pospisilova@upol.cz

Zdeněk Rudolf
elektrikář - údržbář budov
tel.:
email: zdenek.rudolf@upol.cz

Helena Soušková
strážný, hlídač
tel.: +420585635190
email: helena.souskova@upol.cz

Roman Ševčík
strážný, hlídač
tel.: +420585635190
email: roman.sevcik@upol.cz

Sekretariát

Mgr. Emilie Petříková
asistentka děkana
tel.: +420585635009
email: emilie.petrikova@upol.cz

Pers. a mzdové odd.

Mgr. Kateřina Lindnerová
Vedoucí personálního a mzdového oddělení
tel.: +420585635032
email: katerina.lindnerova@upol.cz

Kateřina Burgetová
personální referent
tel.: +420585635037
email: katerina.burgetova@upol.cz

Ing. Terezie Otavová
personální referent
tel.: +420585635037
email: terezie.otavova@upol.cz

Mgr. Lucie Vyhlídalová
mzdová účetní
tel.: +420585635041
email: lucie.vyhlidalova@upol.cz

Ekonomika, provoz

Knihařská dílna

mzdová účtárna

personální oddělení

referát inventarizace

Jarmila Hofmanová
účetní
tel.: +420585635052
email: jarmila.hofmanova@upol.cz

oddělení pro organizaci a rozvoj

Inf. a vzděl. technologie

referát administrativně správní

referát stavebního rozvoje

V+V, zahran. styky

V+V

zahr. styky

knihovna

Studijní oddělení

Mgr. Libuše Lysáková
ved. studijního oddělení
tel.: +420585635010
email: libuse.lysakova@upol.cz

Mgr. Martina Fišerová
studijní referent
tel.: +420585635014
email: martina.fiserova@upol.cz

Ing. Jiří Janošík
studijní referent
tel.: +420585635024
email: jiri.janosik@upol.cz

Tereza Kypusová
studijní referent
tel.: +420585635021
email: tereza.kypusova@upol.cz

Pavlína Liendlová
studijní referent
tel.: +420585635027
email: pavlina.liendlova@upol.cz

Mgr. Magda Řezníčková
studijní referent
tel.: +420585635023
email: magda.reznickova@upol.cz

Petra Špundová
studijní referent
tel.: +420585635026
email: petra.spundova@upol.cz

Mgr. Eva Švubová
studijní referent
tel.: +420585635029
email: eva.svubova@upol.cz

Mgr. Marcela Vlčková
studijní referent
tel.: +420585635025
email: marcela.vlckova@upol.cz

centrum inf. a vzděl.technologií

prof. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
docent
tel.: +420585635811
email: milan.klement@upol.cz

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.
pracovník informačních systémů
tel.: +420585635036
email: kvetoslav.bartek@upol.cz

Mgr. Lucie Bryndová
pracovník informačních systémů
tel.: +420585635819
email: lucie.bryndova@upol.cz

Ing. Jiří Štencl
správce počítač. sítě+metodik
tel.: +420585635040
email: jiri.stencl@upol.cz

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 11. 08. 2011, Vladimír Kubák