Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Děkanát

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
Koordinátor regionální spolupráce
tel.: +420585635607, +420585635006
email: hana.maresova@upol.cz

Mgr. Věra Benešová
Ref. pro obl. VaV
tel.: +420585635015
email: vera.benesova@upol.cz

Marta Daňková
sekretářka katedry, sekretářka
tel.: +420585635432
email: marta.dankova@upol.cz

Mgr. Jana Dostálová
ved. ref. pro zahraniční styky
tel.: +420585635007
email: jana.dostalova@upol.cz

Vlasta Gáborová
sekretářka katedry, sekretářka
tel.: +420585635102, +420585635702
email: vlasta.gaborova@upol.cz

Lenka Hejlová
sekretářka katedry, sekretářka
tel.: +420585635251
email: lenka.hejlova@upol.cz

Petra Jurníková
sekretářka katedry, sekretářka
tel.: +420585635502, +420585635602
email: petra.jurnikova@upol.cz

Mgr. Jitka Králíková
sekretářka katedry, sekretářka
tel.: +420585635302
email: jitka.kralikova@upol.cz

Mgr. Barbora Mlčochová
projektový manažer
tel.: +420585635175
email: barbora.mlcochova@upol.cz

Mgr. Veronika Neumeisterová
sekretářka katedry, sekretářka
tel.: +420585635402, +420585635802
email: veronika.neumeisterova@upol.cz

Marcela Pazdírková
odborná sekretářka katedry
tel.: +420585635181
email: marcela.pazdirkova@upol.cz

Mgr. Barbora Vlachová
Ref. pro obl. VaV
tel.: +420585635055
email: barbora.vlachova@upol.cz

Mgr. Lucie Weberová
sekretářka katedry, sekretářka
tel.:
email: lucie.weberova@upol.cz

Marcela Weiglhoferová
ref. zahraničního odd.
tel.: +420585635028
email: marcela.weiglhoferova@upol.cz

Lucie Závorová
sekretářka katedry, sekretářka
tel.: +420585635152
email: lucie.zavorova@upol.cz

Mgr. Dagmar Zdráhalová
ref. pro zahraniční styky
tel.: +420585635907
email: dagmar.zdrahalova@upol.cz

Podatelna

Mgr. Daniela Bujarová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635038
email: daniela.bujarova@upol.cz

Lenka Váňová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635034
email: lenka.vanova@upol.cz

Výpravna

Mgr. Daniela Bujarová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635038
email: daniela.bujarova@upol.cz

Helena Trefilová
administrativní pracovník
tel.: +420585635039
email: helena.trefilova@upol.cz

Lenka Váňová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635034
email: lenka.vanova@upol.cz

Archiv PDF (spisovna)

Ing. Igor Škarabella
archivář
tel.: +420585635011
email: igor.skarabella@upol.cz

Knihařská dílna

Tajemník

Ing. Andrea Nováková
tajemník fakulty
tel.: +420585635008
email: andrea.novakova@upol.cz

Sekretariát

Mgr. Kateřina Dvořáková, DiS.
asistentka děkanky
tel.: +420585635009
email: katerina.dvorakova@upol.cz

Ekonomika, provoz

ekonomické oddělení

Zuzana Bednaříková
Referent pro oblast ekonomiky
tel.: +420585635056
email: zuzana.bednarikova@upol.cz

Lenka Bodinková
Referent pro oblast ekonomiky
tel.: +420585635196
email: lenka.bodinkova@upol.cz

Jarmila Hofmanová
účetní
tel.: +420585635033
email: jarmila.hofmanova@upol.cz

Hana Kameníčková
Referent pro oblast ekonomiky
tel.: +420585635003
email: hana.kamenickova@upol.cz

Ing. Jana Sládečková
referent pro oblast ekonomiky
tel.: +420585635005
email: jana.sladeckova01@upol.cz

Blanka Vojáčková
referent pro oblast ekonomiky
tel.: +420585635051
email: blanka.vojackova@upol.cz

mzdová účtárna

Hana Petříčková
mzdová účetní
tel.: +420585635041
email: hana.petrickova@upol.cz

personální oddělení

Hana Buchlovská
administrativní pracovník
tel.: +420585635037
email: hana.buchlovska@upol.cz

Kateřina Burgetová
personální referent
tel.: +420585635037
email: katerina.burgetova@upol.cz

Mgr. Kateřina Lindnerová
personální referent
tel.: +420585635032
email: katerina.lindnerova@upol.cz

podatelna, archiv

Helena Trefilová
administrativní pracovník
tel.: +420585635039
email: helena.trefilova@upol.cz

Lenka Váňová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635034
email: lenka.vanova@upol.cz

referát inventarizace

Jarmila Hofmanová
účetní
tel.: +420585635033
email: jarmila.hofmanova@upol.cz

oddělení pro organizaci a rozvoj

Tomáš Kvapil
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635036
email: tomas.kvapil@upol.cz

MgA. Ondřej Moučka
referent pro oblast komunikace
tel.: +420585635429
email: ondrej.moucka@upol.cz

Bc. Hana Šimková
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635098
email: h.simkova@upol.cz

Bc. Karel Vaněk
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420722745963
email: karel.vanek@upol.cz

Inf. a vzděl. technologie

referát administrativně správní

Lenka Váňová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635034
email: lenka.vanova@upol.cz

referát stavebního rozvoje

správa budov

Kateřina Absolonová
uklízečka vzděl. zař.
tel.: +420585635035
email: katerina.absolonova@upol.cz

Petr Dobrovolný
strojní a provozní zámečník - údržbář
tel.:
email: petr.dobrovolny@upol.cz

Pavlína Fries
strážný, hlídač
tel.: +420585635099
email: pavlina.fries@upol.cz

Radomír Lindner
ved. správy budov
tel.: +420585635035
email: radomir.lindner@upol.cz

Tomáš Pazdera
sam.prov. el. mechanik
tel.: +420585635091
email: tomas.pazdera@upol.cz

Jarmila Pazderová
strážný, hlídač
tel.: +420585635099
email: j.pazderova@upol.cz

Pavel Pečiva
údržbář budov
tel.:
email: pavel.peciva@upol.cz

Helena Soušková
strážný, hlídač
tel.: +420585635190
email: helena.souskova@upol.cz

Roman Ševčík
strážný, hlídač
tel.: +420585635190
email: roman.sevcik@upol.cz

Zdeněk Šindlář
údržbář budov
tel.: +420585635097
email: zdenek.sindlar@upol.cz

Marie Vychodilová
strážný, hlídač
tel.: +420585635099
email: m.vychodilova@upol.cz

knihovna

centrum inf. a vzděl.technologií

Ing. Jiří Štencl
správce počítač. sítě+metodik
tel.: +420585635040
email: jiri.stencl@upol.cz

V+V, zahran. styky

V+V

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
docent - proděkan
tel.: +420585635330
email: vojtech.regec@upol.cz

Mgr. Věra Benešová
Ref. pro obl. VaV
tel.: +420585635015
email: vera.benesova@upol.cz

Mgr. Jana Dostálová
ved. ref. pro zahraniční styky
tel.: +420585635007
email: jana.dostalova@upol.cz

Lucie Šrammová Nguyenová
Ref. pro obl. VaV
tel.: +420585635012
email: lucie.srammova@upol.cz

Mgr. Barbora Vlachová
Ref. pro obl. VaV
tel.: +420585635055
email: barbora.vlachova@upol.cz

zahr. styky

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
odborný asistent - proděkan
tel.: +420585635201
email: jana.kvintova@upol.cz

Marcela Weiglhoferová
ref. zahraničního odd.
tel.: +420585635028
email: marcela.weiglhoferova@upol.cz

Mgr. Dagmar Zdráhalová
ref. pro zahraniční styky
tel.: +420585635907
email: dagmar.zdrahalova@upol.cz

Studijní oddělení

Mgr. Martina Fišerová
studijní referent
tel.: +420585635014
email: martina.fiserova@upol.cz

Ing. Jiří Janošík
studijní referent
tel.: +420585635024
email: jiri.janosik@upol.cz

Tereza Kypusová
studijní referent
tel.: +420585635024 Studijní odd.
email: tereza.kypusova@upol.cz

Pavlína Liendlová
studijní referent
tel.: +420585635027
email: pavlina.liendlova@upol.cz

Mgr. Libuše Lysáková
ved. studijního oddělení
tel.: +420585635010
email: libuse.lysakova@upol.cz

Mgr. Magda Řezníčková
studijní referent
tel.: +420585635023
email: magda.reznickova@upol.cz

Petra Špundová
studijní referent
tel.: +420585635026
email: petra.spundova@upol.cz

Mgr. Eva Švubová
studijní referent
tel.: +420585635029
email: eva.svubova@upol.cz

Mgr. Marcela Vlčková
studijní referent
tel.: +420585635025
email: marcela.vlckova@upol.cz

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 11. 08. 2011, Vladimír Kubák