Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Děkanát

Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
Koordinátor regionální spolupráce
tel.: +420585635607, +420585635006
email: hana.maresova@upol.cz

Sekretariát

Mgr. Jelenka Navrátilová
asistentka R, D, kvestora, ředitele
tel.: +420585635009
email: jelenka.navratilova@upol.cz

Podatelna

Mgr. Daniela Bujarová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635038
email: daniela.bujarova@upol.cz

Kateřina Smejkalová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635039
email: katerina.smejkalova@upol.cz

Lenka Váňová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635171
email: lenka.vanova@upol.cz

Výpravna

Mgr. Daniela Bujarová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635038
email: daniela.bujarova@upol.cz

Kateřina Smejkalová
administrativní pracovník
tel.: +420585635039
email: katerina.smejkalova@upol.cz

Lenka Váňová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635171
email: lenka.vanova@upol.cz

Archiv PDF

Lenka Váňová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635171
email: lenka.vanova@upol.cz

Knihařská dílna

Václav Černý
knihař
tel.: +420585635065
email: vaclav.cerny@upol.cz

Tajemník

Ing. Milan Tomášek
tajemník fakulty
tel.: +420585635008
email: milan.tomasek@upol.cz

Ekonomika, provoz

ekonomické odd.

Zuzana Bednaříková
Referent pro oblast ekonomiky
tel.: +420585635056
email: zuzana.bednarikova@upol.cz

Ing. Radmila Herzánová, Ph.D.
Referent pro oblast ekonomiky
tel.: +420585635042
email: radmila.herzanova@upol.cz

Jarmila Hofmanová
účetní
tel.: +420585635033
email: jarmila.hofmanova@upol.cz

Olga Krejčířová
ekonom, ekonomka
tel.: +420585635052
email: olga.krejcirova@upol.cz

Stanislava Oklešťková
ekonom, ekonomka
tel.: +420585635053
email: stanislava.oklestkova@upol.cz

Blanka Vojáčková
ekonom, ekonomka
tel.: +420585635051
email: blanka.vojackova@upol.cz

mzdy

Hana Petříčková
mzdová účetní
tel.: +420585635041
email: hana.petrickova@upol.cz

personalistika

Kateřina Burgetová
personální referent
tel.: +420585635037
email: katerina.burgetova@upol.cz

Mgr. Kateřina Lindnerová
personální referent
tel.: +420585635032
email: katerina.lindnerova@upol.cz

podatelna, archiv

Lenka Váňová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635171
email: lenka.vanova@upol.cz

referát inventarizace

Jarmila Hofmanová
účetní
tel.: +420585635033
email: jarmila.hofmanova@upol.cz

oddělení pro organizaci a rozvoj

Mgr. Martina Bartoníčková
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635189
email: martina.bartonickova@upol.cz

Hana Šimková
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635098
email: h.simkova@upol.cz

Inf. a vzděl. technologie

Ing. Jiří Štencl
správce počítač. sítě+metodik
tel.: +420585635040
email: jiri.stencl@upol.cz

referát administrativně správní

Lenka Váňová
ref. pro organizaci a řízení
tel.: +420585635171
email: lenka.vanova@upol.cz

referát stavebního rozvoje

správa budov

Kateřina Absolonová
uklízečka vzděl. zař.
tel.: +420585635035
email: katerina.absolonova@upol.cz

Zuzana Černá
strážný, hlídač
tel.: +420585633100
email: zuzana.cerna@upol.cz

Pavlína Fries
strážný, hlídač
tel.: +420585635099
email: pavlina.fries@upol.cz

Vladimír Kočíb
instalatér
tel.: +420585635090
email: vladimir.kocib@upol.cz

Radomír Lindner
ved. správy budov
tel.: +420585635035
email: radomir.lindner@upol.cz

Tomáš Pazdera
sam.prov. el. mechanik
tel.: +420585635091
email: tomas.pazdera@upol.cz

Jarmila Pazderová
strážný, hlídač
tel.: +420585635099
email: j.pazderova@upol.cz

Helena Soušková
strážný, hlídač
tel.: +420585635190
email: helena.souskova@upol.cz

Roman Ševčík
strážný, hlídač
tel.: +420585635190
email: roman.sevcik@upol.cz

Zdeněk Šindlář
stavební údržbář
tel.: +420585635097
email: zdenek.sindlar@upol.cz

Marie Vychodilová
strážný, hlídač
tel.: +420585635099
email: m.vychodilova@upol.cz

knihovna

střed. didakt. techn.

Tomáš Kvapil
pracovník informačních systémů
tel.:
email: tomas.kvapil@upol.cz

Bc. Miroslav Zavadil
Odb. prac. informačních systémů
tel.: +420585635036
email: miroslav.zavadil@upol.cz

V+V, zahran. styky

Doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
odborný asistent - proděkan
tel.: +420585635330
email: vojtech.regec@upol.cz

Mgr. Věra Benešová
ved. ref. vědy a výzkumu
tel.: +420585635015
email: vera.benesova@upol.cz

Mgr. Jana Dostálová
ved. ref. pro zahraniční styky
tel.: +420585635007
email: jana.dostalova@upol.cz

Mgr. Emilie Petříková
ved. ref. vědy a výzkumu
tel.: +420585635012
email: emilie.petrikova@upol.cz

Mgr. Barbora Vlachová
ref. vědy a výzkumu
tel.: +420585635055
email: barbora.vlachova@upol.cz

Marcela Weiglhoferová
ref. zahraničního odd.
tel.: +420585635028
email: marcela.weiglhoferova@upol.cz

Mgr. Dagmar Zdráhalová
ref. pro zahraniční styky
tel.: +420585635907
email: dagmar.zdrahalova@upol.cz

Studijní oddělení

Mgr. Martina Fišerová
studijní referent
tel.: +420585635014
email: martina.fiserova@upol.cz

Pavlína Liendlová
studijní referent
tel.: +420585635024,585635402
email: pavlina.liendlova@upol.cz

Mgr. Libuše Lysáková
ved. studijního oddělení
tel.: +420585635010
email: libuse.lysakova@upol.cz

Mgr. Magda Řezníčková
studijní referent
tel.: +420585635023
email: magda.reznickova@upol.cz

PhDr. Hana Spáčilová
studijní referent
tel.: +420585635027
email: hana.spacilova@upol.cz

Petra Špundová
studijní referent
tel.: +420585635026
email: petra.spundova@upol.cz

Mgr. Eva Švubová
studijní referent
tel.: +420585635029
email: eva.svubova@upol.cz

Mgr. Marcela Vlčková
studijní referent
tel.: +420585635025
email: marcela.vlckova@upol.cz

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 11. 08. 2011, Vladimír Kubák