Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Ekonomika, provoz

Knihařská dílna

mzdová účtárna

personální oddělení

referát inventarizace

Jarmila Hofmanová
účetní
tel.: +420585635052
email: jarmila.hofmanova@upol.cz

oddělení pro organizaci a rozvoj

Inf. a vzděl. technologie

referát administrativně správní

referát stavebního rozvoje

V+V, zahran. styky

V+V

zahr. styky

knihovna

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 11. 08. 2011, Vladimír Kubák