Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Studijní oddělení PdF

Adresa

Studijní oddělení PdF UP

Žižkovo náměstí 5
771 40 Olomouc

Úřední hodiny

Pondělí

 --------------    

 13.00-15.00

Úterý

 9.00-11.30

 -----------------

Středa

 9.00-11.00

 14.00-15.00

Čtvrtek

 --------------

 -----------------

Pátek

 9.00-12.00

 -----------------

Kontakty

Vedoucí studijního oddělení

Mgr. Libuše Lysáková

e-mail: libuse.lysakova(at)upol.cz

tel.: 585 635 010

Společné informace pro studenty prezenčního i kombinovaného studia

Nahoru

Prezenční studium bakalářských a magisterských studijních programů

Kombinované studium bakalářských a magisterských studijních programů

Poznámky:

 • konzultačním dnem je pátek

Nahoru

Referát bakalářských studijních programů – prezenční i kombinovaná forma

Mgr. Martina Fišerová

studijní referentka

e-mail: martina.fiserova(at)upol.cz

tel.: 585 635 014

Prezenční bakalářské studium:

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

PED-SP

Pedagogika – sociální práce

PED-VS

Pedagogika – veřejná správa

VT (ZUŠ )

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání

SZP 

Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání

UMŠ 

Učitelství pro mateřské školy

EKOL

Ekologie a ochrana prostředí

NJAE

Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii

 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM

(mimo kombinace se SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKOU)

Kombinované bakalářské studium:

PED-SP

Pedagogika – sociální práce

PED-VS

Pedagogika – veřejná správa

SZP

Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání

UMŠ

Učitelství pro mateřské školy

EKOL

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor

 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM
  (mimo kombinace se Speciální pedagogikou)

 • PARALELNÍ FORMA STUDIA
  dle garantovaných oborů v řádné formě

Nahoru

Mgr. Eva Švubová

studijní referentka

e-mail: eva.svubova(at)upol.cz

tel.: 585 635 029

Prezenční bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

SPPDRA

Speciální pedagogika - dramaterapie

SPECPED 

Speciální pedagogika - dramaterapie

SPANDR

Speciálně pedagogická andragogika

SPPV 

Speciální pedagogika předškolního věku

SPOR

Speciální pedagogika - ortokomunikace

SPRV 

Speciální pedagogika raného věku

SPA

Speciální pedagogika - andragogika

SPVYCH

Speciální pedagogika - vychovatelství

SPINT

Speciální pedagogika - intervence

SPUMŠ

Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy

 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM

SPP

    Speciální pedagogika v kombinaci

 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM

kombinace se Speciální pedagogikou

 • PARALELNÍ STUDIUM

  dle garantovaných oborů v řádné formě

 

Kombinované bakalářské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

SPANDR

Speciálně pedagogická andragogika

SPPED

Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky

SPPV  

Speciální pedagogika předškolního věku

UPVOV

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

SPA

Speciální pedagogika - andragogika

SPVYCH

Speciální pedagogika - vychovatelství

SPINT

Speciální pedagogika – intervence

SPUMŠ

Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy 

 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM

SPP

     Speciální pedagogika v kombinaci

 • PARALELNÍ FORMA STUDIA

  dle garantovaných oborů v řádné formě

Nahoru

Petra Špundová

studijní referentka

e-mail: petra.spundova(at)upol.cz

tel.: 585 635 026

Prezenční bakalářské studium

 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM

ČJL

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

AJ

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

NJ

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

MV

Matematika se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

SV

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

PR

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

EV

Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

ZTV

Základy technických věd a IT pro vzdělávání v kombinaci

IV

Informační  výchova se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

HIV

Historie se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

HK

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

VT

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

VZ

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

VYCH

Vychovatelství

 • PARALELNÍ FORMA STUDIA

  dle garantovaných oborů v řádné formě

Pavlína Liendlová

studijní referentka
email: pavlina.liendlova(at)upol.cz

tel.: 585 635 024

Kombinované bakalářské studium

 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM

AJ

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

ČJL

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

NJ

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

PR

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

MV

Matematika se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

IV

Informační výchova se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

VZ

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání v kombinaci

ZTV

Základy technických věd a IT pro vzdělávání v kombinaci

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

VYCH

Vychovatelství

 • PARALELNÍ FORMA STUDIA

  dle garantovaných oborů v řádné formě

Nahoru

Referát magisterských studijních programů – prezenční i kombinovaná forma

PhDr. Hana Spáčilová

studijní referentka

e-mail: hana.spacilova(at)upol.cz

tel.: 585 635 027

Prezenční magisterské studium

U1ST   

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Prezenční navazující magisterské studium

PED-SP  

Pedagogika - sociální práce

PED-VS  

Pedagogika - veřejná správa

UPED

Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy

UVYCH 

Řízení volnočasových aktivit

PREPED

Předškolní pedagogika

Kombinované magisterské studium

U1ST

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Kombinované navazující magisterské studium

PED-SP

Pedagogika – sociální práce

PED-VS

Pedagogika – veřejná správa

PREPED

Předškolní pedagogika

UPED

Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy

UVYCH

Řízení volnočasových aktivit

 • PARALELNÍ FORMA STUDIA

  dle garantovaných oborů v řádné formě

Nahoru

Mgr. Marcela Vlčková

studijní referentka

e-mail:marcela.vlckova(at)upol.cz

tel.: 585 635 025

Prezenční magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

U1SPN

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika

Prezenční navazující magisterské studium

 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Speciální pedagogika pro 2.stupeň ZŠ a SŠ v kombinaci

Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci

Muzejní a galerijní pedagogika v kombinaci

 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci

Kombinované magisterské studium

U1SPN

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika

 • PARALELNÍ FORMA STUDIA

  dle garantovaných oborů v řádné formě

Mgr. Magda Řezníčková

studijní referentka

e-mail: magda.reznickova(at)upol.cz

tel.: 585 635 023

Prezenční magisterské studium

LOG

Logopedie

Prezenční navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

UZUŠ

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy

SPPS

Speciální pedagogika

SPDRA

Speciální pedagogika - dramaterapie

SPPOR

Speciální pedagogika - poradenství

UOPZŠ

Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy

USZP

Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy

Kombinované navazující magisterské studium

 • JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

SPPS

Speciální pedagogika

SPPOR

Speciální pedagogika – poradenství

UOPZŠ

Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy

USZP

Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy

 • DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Speciální pedagogika pro 2.stupeň ZŠ a SŠ v kombinaci

Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci

Muzejní a galerijní pedagogika v kombinaci

 • MEZIFAKULTNÍ DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ v kombinaci

 • PARALELNÍ FORMA STUDIA

dle garantovaných oborů v řádné formě

 

 

Seznam pracovníků a kontakty

Mgr. Libuše Lysáková
ved. studijního oddělení
tel.: +420585635010
email: libuse.lysakova@upol.cz

Mgr. Martina Fišerová
studijní referent
tel.: +420585635014
email: martina.fiserova@upol.cz

Ing. Jiří Janošík
studijní referent
tel.: +420585635024
email: jiri.janosik@upol.cz

Tereza Kypusová
studijní referent
tel.: +420585635021
email: tereza.kypusova@upol.cz

Pavlína Liendlová
studijní referent
tel.: +420585635027
email: pavlina.liendlova@upol.cz

Mgr. Magda Řezníčková
studijní referent
tel.: +420585635023
email: magda.reznickova@upol.cz

Petra Špundová
studijní referent
tel.: +420585635026
email: petra.spundova@upol.cz

Mgr. Eva Švubová
studijní referent
tel.: +420585635029
email: eva.svubova@upol.cz

Mgr. Marcela Vlčková
studijní referent
tel.: +420585635025
email: marcela.vlckova@upol.cz

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 04. 01. 2017, Květoslav Bártek