Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

V+V, zahran. styky

Proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a statutární zástupkyně děkana
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.,
tel.: 585 635 002, 585 635 301
e-mail: libuse.ludikova@upol.cz

Mgr. Emilie Petříková
ved. ref. vědy a výzkumu
tel.: 585635012
email: emilie.petrikova(at)upol.cz

V+V, zahran. styky

Mgr. Věra Benešová
Ref. pro obl. VaV
tel.: +420585635015
email: vera.benesova@upol.cz

Mgr. Jana Dostálová
ved. ref. pro zahraniční styky
tel.: +420585635007
email: jana.dostalova@upol.cz

Mgr. Emilie Petříková
Ref. pro obl. VaV
tel.: +420585635012
email: emilie.petrikova@upol.cz

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
odborný asistent - proděkan
tel.: +420585635330
email: vojtech.regec@upol.cz

Mgr. Barbora Vlachová
Ref. pro obl. VaV
tel.: +420585635055
email: barbora.vlachova@upol.cz

Marcela Weiglhoferová
ref. zahraničního odd.
tel.: +420585635028
email: marcela.weiglhoferova@upol.cz

Mgr. Dagmar Zdráhalová
ref. pro zahraniční styky
tel.: +420585635907
email: dagmar.zdrahalova@upol.cz

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 06. 11. 2014, Květoslav Bártek