Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Specializované pracoviště Pedagogické fakulty Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) se zaměřuje na oblast rizikového chování ve virtuálních prostředích (internet apod.). Centrum PRVoK je realizátorem vzdělávacího, vědecko-výzkumného a intervenčního projekt E-Bezpečí.

E-Bezpečí zabezpečuje prevenci a intervenci v oblasti rizikové virtuální komunikace se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, sexting, ochranu osobních údajů, problematiku zneužití sociálních sítí (zejména Facebook) a další formy sociálně-patologického chování. E-Bezpečí řeší jednotlivé případy ve spolupráci s Policií ČR a dalšími specializovanými subjekty.

Kontakty:

e-mail: prvok@upol.cz, info@e-bezpeci.cz 
tel.: 1 (mobil): +420 773 470 997, +420 777 146 808,
(pevná): +420 585 635 601 (út-čt)

Důležité odkazy:

Centrum PRVoK (www.prvok.upol.cz)
Projekt E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz)
Online poradna (www.napisnam.cz)
Přehled výzkumu  (https://www.e-bezpeci.cz/vyzkum)

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 17. 08. 2016, Květoslav Bártek