Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Vysokoškolská sociálně-právní poradna

Ústav pedagogiky a sociálních studií nabízí bezplatnou sociálně-právní pomoc především v  oblastech:

 • problematiky výživného,
 • domácího násilí,
 • náhradní rodinné péče,
 • rodinně- právních vztahů,
 • společného jmění manželů,
 • odpovědnosti za škodu,
 • ochrany osobnosti,
 • pracovních smluv,
 • pracovních dohod,
 • problematiky BOZP,
 • dávek státní sociální podpory,
 • životního a existenčního minima,
 • sociálních služeb,
 • nemocenského pojištění,
 • důchodového pojištění,
 • v záležitostech souvisejících  se studiem - interpretace a aplikace školského zákona, vysokoškolského zákona

Poradenské služby jsou poskytovány pro studenty a zaměstnance PdF UP v Olomouci, výjimečně pro jiné osoby.

Konzultace jsou možné výlučně po předběžné dohodě s některou z pracovnic poradny prostřednictvím e-mailu.

Kontakty:

JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.
e-mail: zdenka.novakova@upol.cz
tel: 585 635 416

PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.
e-mail: helena.skarupska@upol.cz
tel: 585 635 510

Mgr. Dagmar Pitnerová
e-mail: dagmar.pitnerova@upol.cz
tel: 585 635 514

PhDr. Lenka Holá, Ph.D.
e-mail: lenka.hola@upol.cz
tel: 585 635 177

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 07. 11. 2012, Daniel Agnew