Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP
21.10.2016, 10:52, Stáří: 2 r.

Projekt mezinárodní spolupráce s názvem "Promotion of cooperation and sharing of experience in early childhood education"

Univerzita Palackého v Olomouci získala v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP projekt mezinárodní spolupráce s názvem Promotion of cooperation and sharing of experience in early childhood education č. NF-CZ07-ICP-3-3142015, který řešila v období 2015/2016. Kontaktní osobou a zároveň hlavní řešitelkou projektu byla dr. Alena Vavrdová z Katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP, za norskou stranu to byla Mrs. Anne Sine van Marion z Queen Maud University College of Early Childhood Education (QMUC) v Trondheimu.

Hlavní strukturu realizace projektu je možné charakterizovat následujícími otázkami:

CO bylo v projektu řešeno?

Hlavním záměrem řešení projektu byla podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti předškolního vzdělávání. Cílem projektu bylo analyzovat stávající studijní programy v České republice (Pedagogická fakulta, Olomouc) a v Norsku (QMUC, Trondheim) a následně vytvořit společný studijní modul pro studenty. Snahou projektu tak bylo reagovat na trendy současné vzdělávací politiky a na požadavek zlepšení kvality vysokoškolské přípravy učitelů pro předškolní zařízení a tím zlepšit jejich zaměstnatelnost.

KDO byl členem projektového týmu?

Projektový tým byl tvořen šesti českými a třemi norskými odborníky – jmenovitě za českou stranu Alena Vavrdová, Petra Šobáňová, Eva Šmelová, Dominika Provázková Stolinská, Vojtěch Regec, Dita Finková a za norskou stranu Anne Sine van Marion, Jorgen Moe, Marit Hallset Svare.

JAK vypadaly aktivity a na ně navazující výstupy?

Stěžejními aktivitami byly dva kulaté stoly a mobilita, které byly realizovány buď v Norsku nebo v České republice za účelem setkání projektového týmu. Časově byly orientovány na počáteční, průběžnou a finální fázi projektu. Tyto aktivity podpořily plynulost řešení projektu.

Postupné kooperativní aktivity daly možnost vzniku studijnímu modulu, který je konstruován pro účely pregraduální přípravy norských studentů v České republice v oblasti předškolního vzdělávání. Vzdělávací nabídka je deklarována na 13 týdnů, kde bude student získávat kompetence jak na teoretické tak praktické bázi.

Záměr, průběh a veškeré dílčí i finální výstupy jsou prezentovány v odborné publikaci, která vznikla taktéž v rámci projektu.

Alena Vavrdová

Dominika Provázková StolinskáAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew